21. - 22. okt. Scandic Park, Ålesund

Brukerforum Ad Opus

Velkomme to kjekke dager  fulle av nyheter, spennende foredrag og workshops

Seniorrådgiver

Rune Kvarme

Nytt fra ASVL

Partner

Serit Fjordane IT

Hvorfor flytte programvaren i skyen? 

Simplifai

Even Birkedal

AI for effektive arbeidsprosesser

Framebase AS

Gunder Eriksen

Hvordan skape gode brukeropplevelser


Agenda


08:30 - 09:00 

Ankomst / registrering

Kaffe, te, frukt og andre forfriskninger

09:00 - 09:15 

Velkommen 

Avans Soma ønsker velkommen til brukerforum

09:15 - 10:00

Avans Soma AS - en del av Carasent

- Ny eier - hva betyr dette?
- Strategi Lego?

10:05 - 11:00

Nytt i vedlikeholdsversjon 2021 - Ad Opus


11:15 - 11:50

Automatisk rapportering NHO (Power BI)

Spesialrådgiver Magne Bråten NHO Arbeid & Inkludering

11:55 - 12.30

Nytt fra ASVL

Seniorrådgiver Rune Kvarme fra ASVL

12:30 - 13:30

Lunsj


13:30 - 14:30

Ad Voca - gjennomgang av ny funksjonalitet/

moduler


14:45 - 16:00

Inko AS - vårt samarbeid med Avans Soma AS


16:15 - 17:30

Ad Opus CRM

Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet 

19:00 --->

Avgang fra Scandic Parken 

Festmiddag med underholdning på Teaterfabrikken  

Dag 2 -  22. Oktober

07:30 - 08:30 

Frokost


08:30 - 09:00 

Hvorfor velge Avans Soma Sky?

- Vår partner Serit Fjordane IT forteller om å flytte

programvaren i skyen. Selskapet har mange års erfaring med å

levere skytjenester til kunder hvor fokuset er trygg behandling

av sensitive data.

09:00 - 09:40

Hvordan kan kunstig intelligens (AI) nyttes i attføringsarbeidet?

- Simplifai v/Even Birkedal forteller om hvordan de sammen med
Avans Soma AS benytter AI til å effektivisere arbeidsprosesser.

09:45 - 10:25

GUI/UX 

- Hvordan skape et godt brukergrensesnitt og gode brukeropplevelser? 

Gunder Eriksen fra Framebase AS forteller hvordan han sammen med Avans Soma AS jobber med GUI/UX.


10:30 - 11:30

Workshop - hva bør Avans Soma ha fokus på fremover?

- Vi deler oss i grupper hvor hver gruppe setter seg sammen og

prioriterer 7 oppgaver som gruppen mener er viktig at Avans

Soma AS fokuserer på!

11:30 - 12.30

Lunsj

12:30 - 13:30

Workshop - gruppepresentasjon 

- Gruppene presenterer sine oppgaver i prioritert rekkefølge.

Sammen prioriterer vi 3 oppgaver basert på de innkomne

forslagene som vil være utgangspunkt for videre workshop -

arbeid etter brukerforum.

13:30 - 14:00

Oppsummering - veien videre!


14:00

Slutt :)


Grunnet reservasjon av rom ønsker vi påmelding så tidlig som mulig, og senest 30. september 2021.

Konferansepakke 2 dager inklusive 1 overnatting kr. 4.990,- pr. pers.

Dette inkluderer:

1 overnatting i enkeltrom inkl. frokost.

Dagpakke 2 dager inkl. Konferanserom, kaffe, te, Kake, frukt, Wifi og lunsj.

Teaterfabrikken inkl. underholdning, middag og 2 valgfri drikke.

Konferansepakke 2 dager uten overnatting kr. 3.990,- pr. pers.

Dette inkluderer:

Dagpakke inkl. Konferanserom, kaffe, te, Kake, frukt, Wifi og lunsj.

Teaterfabrikken inkl. underholdning, middag og 2 valgfri drikke.

Ønsker du en ekstra overnatting i enkeltrom mot et tillegg på kr. 1.095,- da hjelper

vi deg med dette!

For påmelding / booking av ekstra overnatting / bestilling av koronatest:

Ta kontakt med:

Marita Mossestad, tlf. 46 93 65 91

E-post: mm@avanssoma.no

Spørsmål?

Send gjerne en epost til mm@avanssoma.no
.